ვადები და პირობები
ვადები და პირობები. საიტის გამოყენების პირობები

საიტი-ვებ რესურსი უმასპინძლა ინტერნეტში: www.დადი.ღვინო

პროდუქტის-პროდუქცია, მათ შორის ალკოჰოლური, შეზღუდული არ არის ბრუნვა, გაიყიდა საცალო ვაჭრობის ობიექტში, ინფორმაცია, რომელიც განთავსებულია საიტზე, და რომელიც შეიძლება გააფრთხილა საიტის სტუმარი და მის მიერ შეძენილი პუნქტში იყიდება მდებარეობს მითითებულ მისამართზე საიტზე, გადახდის მეშვეობით სალარო შემდგომი პიკაპის საქონლის ან მიწოდების მითითებულ მისამართზე სტუმარი.

საიტის სტუმარი არის პიროვნება, რომელმაც მიაღწია 18 წლის ასაკს, საქონლის დაჯავშნა საიტზე ან / და დამოუკიდებლად შეძენა საქონლის გაყიდვის წერტილში, პირადი მიზნებისთვის, რომელიც არ არის დაკავშირებული მოგების მიღებასთან, ან აპირებს გაეცნოს საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას.

საცალო ვაჭრობა წარმოადგენს ალკოჰოლური სასმელების გაყიდვის ლიცენზირებული იურიდიული პირის საცალო მაღაზიას, რომელიც განთავსებულია ვებ-გვერდზე მითითებულ კონკრეტულ მისამართზე, სადაც ვებ-გვერდის ვიზიტორს შეუძლია გამოისყიდოს დაცული საქონელი ან შეუკვეთოს მისი მიწოდება ქალაქ თბილისში.

პროდუქტის დაჯავშნა არის საიტის ვიზიტორის მოქმედება, რომელიც გამოხატულია პროდუქტის არჩევანში, საიტის საშუალებით განაცხადის გაგზავნით ამ პროდუქტის დაჯავშნის პუნქტში გაყიდვის მიზნით, შემდგომი შეძენის მიზნით პირდაპირ საიტის ვიზიტორის მიერ.

საქონლის პიკაპი არის საიტის ვიზიტორის მოქმედება, რომელიც გამოხატულია გადახდის შემდეგ გაყიდვის წერტილში საქონლის გადახდასა და თვითღირებულებაში.

საქონლის მიწოდება არის საიტის ადმინისტრაციის მოქმედება, რომელიც გამოიხატება დაცული ან ფასიანი საქონლის მიწოდებაში საიტზე შეკვეთის დროს ვიზიტორის მიერ მითითებულ მისამართზე.

საიტის ადმინისტრაცია-თანამშრომლები იურიდიული პირი, რომელიც ფლობს საიტზე, ინფორმაციის განთავსებას საქონლის შესახებ, დამუშავება მოითხოვს საიტის სია, რათა დაჯავშნოთ საქონლის პუნქტში რეალიზაციისათვის.1. ზოგადი დებულებები

1.1. ვებ-გვერდის გამოყენების ეს პირობები (შემდგომში-წესები) ადგენს სავალდებულო მოთხოვნებს ვებ-გვერდის ვიზიტორებისთვის, რომელთაც სურთ საქონლის დაჯავშნა გაყიდვის წერტილში ან გაეცნონ ვებ-გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას. საიტის დათვალიერებისა და გამოყენების უფლება არ აქვთ 18 წლამდე ასაკის პირებს.

1.2. საიტის ფუნქციური დანიშნულებაა საცალო ვაჭრობის ობიექტებში საქონლის ხელმისაწვდომობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, საცალო ვაჭრობის ობიექტებში საქონლის არჩევისა და დაჯავშნის დახმარება და შეკვეთის მიწოდება. საიტის სტუმარი ეთანხმება ამ წესებს საიტზე შეკვეთის განთავსებისას. საიტის მომხმარებელი თანხმობას აცხადებს საიტის ადმინისტრაციის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, კერძოდ: გვარი, სახელი, პატრონიმიკა, ასაკი, ტელეფონის ნომერი, საქონლის დაჯავშნისთვის საჭირო ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ასევე საიტის ადმინისტრაციის მიერ მარკეტინგული კვლევის ჩასატარებლად მისი პერსონალური მონაცემების გამოყენება. საიტის ვიზიტორს ეცნობება, რომ პერსონალური მონაცემები დამუშავებულია საიტის ადმინისტრაციის მიერ, რათა უზრუნველყოს საქონლის დაჯავშნის შესაძლებლობა გაყიდვის წერტილში.

1.3. სტუმარი თანხმდება, რომ პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება პერსონალური მონაცემების შეგროვების, ჩაწერის, სისტემატიზაციის, დაგროვების, შენახვის, განმარტების (განახლება, მოდიფიკაცია), მოპოვების, გამოყენების, გადაცემის, დეპერსონალიზაციის, ბლოკირების, წაშლის, განადგურების გზით. საიტის სტუმარი თანხმდება, რომ პერსონალური მონაცემები დამუშავებულია მონაცემთა ბაზის მართვის ავტომატიზირებული სისტემების გამოყენებით, ასევე საიტის ადმინისტრაციის სახელით სპეციალურად შემუშავებული სხვა პროგრამული ინსტრუმენტები. საიტის სტუმარი თანხმდება, რომ საქონლის დაჯავშნის მიზნით, პირადი მონაცემები გადაეცემა მესამე მხარეს-საქონლის გამყიდველს გაყიდვის წერტილში. საიტის ვიზიტორს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს გამოითხოვოს თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე საიტზე მითითებული ტელეფონის ნომრის დარეკვით ან საიტზე მითითებული საიტის ადმინისტრაციის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე წერილის გაგზავნით. თუ საიტის ვიზიტორი თანხმობას განაცხადებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, საიტის ადმინისტრაცია, საიტის ვიზიტორის თხოვნით, იღებს ზომებს მიღებული პერსონალური მონაცემების გასანადგურებლად.

1.4. საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები ამ წესებში.

1.5. ვებ-გვერდის სტუმარი გარანტიას იძლევა, რომ ის არის იურიდიულად ქმედუნარიანი პირი, რომელმაც 18 წლის ასაკს მიაღწია.

1.6. ვებ მდებარეობს URL www.დადი.ღვინო, არის DADI bar-ის ონლაინ ვიტრინა, რომელიც მდებარეობს შალვა დადიანის ქ. 4-ში., თბილისი, საქართველო. საიტი შექმნილია საიტის ვიზიტორების საცალო ვაჭრობაში წარმოდგენილი ასორტიმენტის, წარმოდგენილი პროდუქციის ფოტოებისა და მახასიათებლების გასაცნობად. ალკოჰოლი არ იყიდება ან არ მიეწოდება არასრულწლოვნებს ვებსაიტზე და საცალო ვაჭრობის ობიექტებში.


2. საქონლის დაჯავშნა და მიწოდება

2.1. ვებ-გვერდის ვიზიტორს უფლება აქვს დაჯავშნოს საქონელი ვებ-გვერდზე შეკვეთის განთავსებით. საქონლის დაჯავშნა ასევე შესაძლებელია ვებგვერდზე მითითებული ტელეფონის ნომრით. საქონლის დაჯავშნისას საიტის სტუმარი ირჩევს გაყიდვის წერტილს, სადაც აპირებს საქონლის შეძენას და საიტის ადმინისტრაციას აწვდის შემდეგ პერსონალურ მონაცემებს, მათ შორის: - საიტის ვიზიტორის სრული სახელი; - საიტის ვიზიტორის დაბადების თარიღი; - საიტის სტუმრის ტელეფონის ნომერი; - საიტის ვიზიტორის ელექტრონული ფოსტის მისამართი.

2.2. რეზერვირებული საქონლის გადახდა ხდება საიტის სტუმრის მიერ გადმოტანის დროს ან გაყიდვის წერტილში.

2.3. საქონლის მიწოდება ხორციელდება სტუმრის მიერ მითითებულ მისამართზე მიწოდებით საქონლის შეკვეთის ან პიკაპის დროს საიტის ვიზიტორის მიერ გაყიდვის წერტილიდან.

2.4. სიაში საცალო ვაჭრობის ობიექტში, მათი მისამართები, ისევე, როგორც სახელი იურიდიული პირები, რომ გაყიდოს ალკოჰოლის საცალო ვაჭრობის ობიექტში ჩამოთვლილია ნახვა.

2.5. შეკვეთის განსათავსებლად შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი პროდუქცია ვებ-კატალოგში, დაამატეთ ისინი კალათაში, შეავსეთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია, შეარჩიეთ შეკვეთის მიწოდების და გადახდის მეთოდი, დაადასტურეთ შეკვეთა და დაელოდეთ ოპერატორს დარეკვას – ის დაადასტურებს თქვენი მონაცემების შეყვანის სისწორეს და მიწოდების მისამართს.

2.6. თქვენ შეგიძლიათ გადაიხადოთ თქვენი შეკვეთა ნაღდი ფულის მიღებისთანავე ან პიკაპის, ასევე საბანკო ბარათით ან Apple pay-ის მეშვეობით ვებგვერდზე. შეკვეთის მიღება შეგიძლიათ ჩვენს ბარში, შალვა დადიანის ქ. 4-ში.,
თბილისი, საქართველო.პასუხისმგებლობა და გარანტიები

3.1. საიტის ადმინისტრაცია პასუხისმგებელია საქონლის დაჯავშნის სისწორეზე, ასევე დაჯავშნის მონაცემების დროულად გადაცემაზე გაყიდვის წერტილში.

3.2. ვებ-გვერდის მომხმარებელი პასუხისმგებელია საქონლის გამყიდველისთვის საქონლის დაჯავშნისას მოწოდებული მონაცემების სისწორეზე.

3.3. საიტის ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს საიტის მომხმარებლისთვის საიტის ვიზიტორისგან მიღებული ინფორმაციისა და პირადი მონაცემების კონფიდენციალობას.

3.4. საიტის ადმინისტრაცია და საიტის მომხმარებელი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლდებიან თავიანთი ვალდებულებების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობისთვის, თუ ასეთი შეუსრულებლობა იყო ფორსმაჟორის შედეგი, რიგგარეშე მოვლენების შედეგად, რომ არავის შეეძლო გონივრული ზომების გათვალისწინება და პრევენცია.4. სხვა პირობები

4.1. საიტის სტუმარი გარანტიას იძლევა, რომ ამ წესების ყველა პირობა მისთვის ნათელია და ის მათ უპირობოდ და სრულად იღებს.

4.2. ნებისმიერი კითხვისა და საჩივრის შემთხვევაში საიტის ვიზიტორს უფლება აქვს საიტის ადმინისტრაციას დაუკავშირდეს საიტზე მითითებული ტელეფონის ნომრით.

4.3. მხარეები შეეცდებიან მოლაპარაკებების გზით წარმოშობილი ყველა დავა მოაგვარონ. თუ შეთანხმება არ არის მიღწეული, დავა სასამართლოს მიმართავს.

4.4. ამ წესების ნებისმიერი დებულების ბათილობა არ იწვევს დანარჩენი დებულებების ბათილობას.

4.5. საიტის ვიზიტორს ეცნობება, რომ თუ გამყიდველებს გამოსასვლელში აქვთ ეჭვი 18 წლის ასაკის მიღწევის შესახებ, განყოფილების თანამშრომელს უფლება აქვს მოითხოვოს პასპორტი ან სხვა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს 18 წლის მიღწევას. ასეთი დოკუმენტის არარსებობის შემთხვევაში, საიტის ვიზიტორს შეიძლება უარი ეთქვას დაცული საქონლისა და ნებისმიერი სხვა ალკოჰოლური სასმელის გაყიდვაზე.

Made on
Tilda